Wybory samorządowe 2018 w gminie Niepołomice

27-10-2018

Monitoring wyborów prowadzony dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z fundacji Stefana Batorego urząd miasta

Za nami wybory samorządowe 2018.
Przynajmniej w gminie Niepołomice :), bo część miast czeka na drugą turę.
Od wczoraj (21.10.2018 r. godz. 6:00) do dziś (22.10.2018 r. 6:45) obserwowaliśmy wybory i pracę komisji obwodowej nr 1 w Niepołomicach. Z tego co wiemy, byliśmy jedynymi obserwatorami społecznymi w gminie. Po co to robiliśmy? Nie spodziewaliśmy się wystąpienia fałszerstw wyborczych, bądź uchybień w pracy komisji. Chcieliśmy się przyjrzeć, jak wygląda nowy model prac komisji w podziale na dzienna/nocna. Chcieliśmy ocenić, czy komisja będzie miała problemy z interpretacją ważności głosów (przecinanie się linii, postawienie znaku x przy więcej niż jednym kandydacie, itp.). Wreszcie chcieliśmy móc potwierdzić, gdyby była taka potrzeba, że prace obu komisji przebiegały poprawnie. Formularz obserwacji dostępny jest tutaj - FORMULARZ OBSERWACJI . Tutaj można zapoznać się z kopią protokołu wyników głosowania na radnych, którą otrzymaliśmy od komisji - PROTOKÓŁ . Nie stwierdziliśmy błędów w pracy komisji. W obu komisjach widać było duże zaangażowanie i troskę o przestrzeganie Kodeksu Wyborczego i wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej. W obserwacjach uczestniczyły 4 osoby: Paweł Pawłowski, Anna Nowak, Sabina Dulba i Bogusława Kupis. Wielkie podziękowania dla koleżanek, zwłaszcza Bogusi 💐, która obserwowała pracę komisji nocnej. Dziękujemy również obserwowanym komisjom - wiemy, że nikt nie lubi, gdy mu się patrzy na ręce :). Dziś kończymy obserwację wyborów samorządowych 2018 w gminie Niepołomice i zaczynamy obserwację pracy nowo wybranej władzy.

Znamy wyniki głosowania na Burmistrza oraz do Rady Miejskiej, wyliczone na podstawie protokołów komisji wyborczych.
Burmistrzem został ponownie wybrany Roman Ptak.
Do Rady Miejskiej weszło 14 kandydatów Komitetu Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice oraz 7 kandydatów KW PiS.

Okręg nr 1:
KW PiS:

 • Waldemar Juszczyński
 • Marta Korabik

KWW Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice:
 • Małgorzata Juszczyk
 • Paweł Lasek
 • Zuzanna Polańska
 • Krzysztof Sondel
 • Wojciech Wimmer

Okręg nr 2:
KW PiS:
 • Wojciech Ciastoń
 • Anna Front
 • Stanisław Lebiest
KWW Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice:
 • Marek Ciastoń
 • Adam Suślik
 • Barbara Wdaniec
 • Stanisława Zielińska

Okręg nr 3:
KW PiS:
 • Agata Zawadzka
 • Józef Trzos

KWW Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice:
 • Andrzej Gąsłowski
 • Michał Hebda
 • Karolina Marzec
 • Stanisław Łosiński
 • Edward Wnęk

W Radzie Miejskiej wybranej w 2014 r. KWW Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice miał 17 mandatów, w 2018 – 14.
W porównaniu do poprzednich wyborów znacząco wzrósł udział kandydatów KW PiS (2014 – 2 radne, 2018 - 7 radnych).
W poprzedniej radzie zasiadało także dwóch radnych z KWW Lista Niezależna. W tegorocznych wyborach osoby z tego komitetu startowały z listy KW PiS.
W Radzie Miejskiej zasiądzie osiem osób, które nie pracowały w Radzie wybranej w 2014 r. - Wojciech Ciastoń, Małgorzata Juszczyk, Paweł Lasek, Stanisław Lebiest, Stanisław Łosiński, Zuzanna Polańska, Józef Trzos, Agata Zawadzka. Nowa Rada Miejska będzie bardziej sfeminizowana. Zasiądzie w niej 8 kobiet (poprzednio 6), co stanowi 38% składu Rady.
Średni wiek Radnego to 51 lat (poprzednio – 55 lat).


Dziś wybory.
W komisji obwodowej nr 1 w Niepołomicach głosowanie rozpoczęło się punktualnie o godzinie 7:00. Już kilka minut przed otwarciem przed lokalem czekało kilku wyborców. Wiemy, bo od godziny 6:00 obserwujemy wybory. Znowelizowany w tym roku Kodeks Wyborczy umożliwia obserwację prac komisji wyborczych organizacjom, do których celów statutowych należy troska o demokrację, prawa obywatelskie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Tak więc obserwujemy. Od godziny 6:00 komisja przygotowywała lokal – przeliczała i pieczętowała karty, wywieszała obwieszczenia. Praca pierwszej komisji (ds. przeprowadzenia głosowania) zakończy się po godzinie 21.00, przekazaniem przewodniczącemu Komisji ds. liczenia głosów wszystkich wymaganych materiałów (m.in. spisu wyborców, urny, niewykorzystanych kart do głosowania). Po podpisaniu protokołu przekazania materiałów przez obie komisje, tzw. komisja nocna policzy karty i głosy, a następnie sporządzi protokół głosowania. Wyniki głosowania oraz protokół przekazane zostaną komisji wyborczej wyższego stopnia. Obserwować będziemy zarówno pracę dziennej, jak i nocnej komisji.

2 dni do wyborów. Do kandydatki (pani Anna Front) i kandydata (pana Romana Ptaka) na stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice przesłaliśmy dziś zestaw pytań dotyczących planu rozwoju gminy, finansów oraz spraw ważnych dla mieszkańców. W jaki sposób zwiększyć wpływy do budżetu? Ile powinien zarabiać nauczyciel/nauczycielka z pięcioletnim stażem w gminie Niepołomice? Jakie powinny być kryteria rekrutacji do przedszkoli? Jak poprawić jakość powietrza? Jakie ważne dla mieszkańców kwestie powinny stać się przedmiotem publicznej debaty, włączającej obywateli? Czy należy udostępnić informację o wszystkich umowach zawieranych przez urząd miasta? To tylko część pytań. Pełna lista na http://lepszeniepolomice.pl/docs/kwestionariusz.pdf.

5 dni do wyborów.
Osoby, które nie są zameldowane w gminie Niepołomice, ale na jej terenie mieszkają, również mogą wziąć udział w wyborach. W tym celu w Urzędzie Miasta i Gminy należy złożyć:
- wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców
- deklarację zawierającą informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców.
Wzory tych dokumentów można pobrać ze strony Urzędu Miasta. Dokumenty składać można zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej (o ile zostaną podpisane podpisem elektronicznym lub ważnym profilem zaufanym ePUAP).
Do wniosku warto załączyć również dokumenty potwierdzające, że mieszka się w danym miejscu i związało się z nim swoje życie, może być to np.: kopia umowy najmu mieszkania, kopia umów o korzystaniu z mediów, kopie rachunków (o ile zostały wystawione imiennie na wnioskodawcę) lub oświadczenie właściciela lokalu, w którym się mieszka. Urząd Miasta ma 3 dni na zweryfikowanie wniosku i wydanie decyzji. Więcej informacji uzyskać można w Wydziale Ewidencji Ludności, tel. 12-250-94-03.

9 dni do wyborów.
Powołane zostały obwodowe komisje wyborcze. Dla każdego obwodu powołano dwie komisje, to efekt tegorocznej nowelizacji Kodeksu Wyborczego. Komisja ds. przeprowadzenia głosowania odpowiada za wydawanie kart do głosowania, zapewnienie dyskrecji skreślania i zadbanie, aby głosy trafiły do urny. Komisja do spraw ustalenia wyników głosowania w obwodzie zaczyna pracę po zakończeniu pracy komisji ds. przeprowadzenia głosowania. Zadaniem komisji do spraw ustalenia wyników jest określenie ważności kart i głosów oraz zliczenie głosów na poszczególnych kandydatów. Gmina Niepołomice podzielona jest na 13 obwodów wyborczych.
Siedzibę i składy komisji obwodowych można sprawdzić tutaj - Siedziba i skład komisji
Zmienił się termin konwencji przedwyborczej KW Prawo i Sprawiedliwość w Niepołomicach. Spotkanie odbędzie się 15.10. o godz. 18:00 w Hotelu Novum. Więcej informacji -
Konwecja PiS


14 dni do wyborów.
W lokalu wyborczym otrzymamy 4 karty. Dwie dotyczą gminy Niepołomice – wybieramy burmistrza i radnych miejskich. Trzecia karta to lista kandydatów do powiatu. Czym się zajmują radni powiatowi? Na przykład uchwalają budżet powiatu.W powiecie wielickim jest to ok. 120 mln zł rocznie. W obecnej kadencji z budżetu powiatu gmina Niepołomice otrzymała m.in. środki na przebudowę drogi powiatowej nr 2011K Kraków - Niepołomice (1 mln zł), budowę zatoki parkingowej w Woli Batorskiej na Hysnym naprzeciwko leśniczówki, czy jakże ważne 4 mln dofinansowania do budowy zjazdu z autostrady w Podłężu. Powstały chodniki w Zakrzowie, Woli Zabierzowskiej, 2 km chodnika wzdłuż ul. Grabskiej w Niepołomicach. Z pieniędzy powiatowych finansowana jest budowa kanalizacji i odtwarzanie rowów melioracyjnych. Budżet powiatu wspiera szkoły średnie, Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne, Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach, kluby sportowe oraz organizacje pozarządowe. Dofinansowuje organizację imprez - Dni Niepołomic i Pół Chwały.
W okręgu drugim (gmina Niepołomice) o mandat radnego powiatowego ubiega się 27 osób z 4 komitetów:

KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA:
 • FERET Tadeusz
 • PALUCH Jakub Stanisław
 • FLORKOWSKA Danuta Karolina
 • KULESZA-TAŁAN Dorota Maria
 • MACHNICKI Jan
 • SZELĄG Anna Katarzyna
 • TURECKI Krzysztof Marek
 • WOJCIECHOWSKI Tadeusz Ireneusz

KKW KUKIZ'15:
 • ZIELIŃSKI Zbigniew
 • ROJEK Kamil Ryszard
 • KOZDĘBA Monika Małgorzata

KW PiS:
 • ŚLUSAREK Aleksandra
 • TOMALA Tomasz Konrad
 • GICALA Kazimierz
 • MICHALSKA Krystyna
 • BOŻEK Edyta Alicja
 • KŁUSEK Marcin Wojciech
 • KOSTUCH Janusz Piotr
 • BURDA Piotr Krzysztof

KKW KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE:
 • NOWAK Piotr Daniel
 • KUKLA Beata Antonina
 • KŁUSEK Maciej Bernard
 • LEBIEST Joanna Teresa
 • GÓRA Paweł Maciej
 • KRAWCZYK Stanisława
 • FRANKIEWICZ Paweł Grzegorz
 • MAKOWSKA Marta Urszula


16 dni do wyborów.

KW Prawo i Sprawiedliwość w przyszłym tygodniu rozpoczyna konwencje wyborcze. Pierwsze spotkanie z kandydatami w najbliższy poniedziałek (08.10) w Domu Kultury w Woli Zabierzowskiej, godz. 18:00. Ostatnie spotkanie w Niepołomicach - 19.10. Pełen harmonogram spotkań dostępny jest tutaj - https://www.facebook.com/pisniepolomice/posts/500864103729422 . Jeżeli macie pytania do kandydatów z KW Prawo i Sprawiedliwość, a nie możecie uczestniczyć w spotkaniach, przesyłajcie je na lepszeniepolomice@gmail.com lub wklejajcie pod postem, zadamy je w waszym imieniu. W Gazecie Krakowskiej opublikowano ranking 15 najbardziej zadłużonych miast w Małopolsce. Na pierwszym miejscu - Niepołomice. Z czego to wynika, przeczytać można na stronie Urzędu Miasta - http://wiadomosci.niepolomice.eu/ogloszenia/dwa-rankingi-w-obu-wysoko/ . Dziennik Polski przedstawia kandydatów do sejmiku województwa z terenu powiatu wielickiego. Z naszej gminy do sejmiku startują Kajetan Konarzewski (Niepołomice, KKW „Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska”), Jolanta Pers (Ochmanów, KWW „Bezpartyjni Samorządowcy” ) oraz Andrzej Ziobro (Zakrzowiec, KW PiS) - więcej informacji - we wczorajszym wydaniu Dziennika Polskiego.

19 dni do wyborów.
Za nami pierwsza konwencja wyborcza KWW Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice. Spotkanie prowadził burmistrz Roman Ptak. Swoje wystąpienie rozpoczął od podkreślenia apolitycznego charakteru komitetu, który reprezentuje, w przeciwieństwie do konkurencyjnego KW Prawo i Sprawiedliwość. Podkreślił, że na szczeblu gminnym polityki być nie powinno. Działania władz lokalnych winny wynikać z potrzeb mieszkańców, a nie centralnie wydawanych dyrektyw. Zaznaczył, że w każdych wyborach KWW Razem stara się łączyć doświadczonych radnych z nowymi twarzami i tak jest tym razem, blisko połowa osób startujących to osoby, które w Radzie Miejskiej jeszcze nie zasiadały. Następnie burmistrz przedstawił program komitetu oraz wymienił osiągnięcia Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice w kończącej się kadencji. Osoby, które miały okazję zapoznać się już z programem KWW na stronie internetowej, muszą przyznać, że jest kompleksowy i obejmuje chyba wszystkie istotne dla mieszkańców obszary. Burmistrz podkreślił, że jednym z pierwszych zadań, jakim powinna się zająć nowa Rada Miejska jest utworzenie publicznego żłobka w Niepołomicach. Elementem, którego w prezentacji zabrakło, było odniesienie się do obietnic wyborczych, których nie udało się zrealizować. Po analizie programu KWW Razem z 2014 r. można stwierdzić, że większość zaplanowanych działań zostało wykonanych, bądź są one w trakcie realizacji, niemniej jednak niektóre punkty występują po raz kolejny - nowe ścieżki rowerowe, skatepark, czy chociażby miasteczko ruchu drogowego. Po niemal godzinnej prezentacji planów i dokonań, przyszedł czas na prezentację osób ubiegających się o mandat radnego. Kandydaci i kandydatki przedstawiali swoje osiągnięcia oraz uzasadniali chęć startu w wyborach. Często pojawiającym się powodem, szczególnie kandydatów spoza Niepołomic, była potrzeba poprawy infrastruktury - budowa chodników i kanalizacji na terenie reprezentowanych sołectw. Z kolei kandydaci z Niepołomic wskazywali obszary szczególnie im bliskie - edukację, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, czy działalność na rzecz osób starszych, którymi chcieliby się zajmować, w przypadku uzyskania mandatu. Po wystąpieniach kandydatów był czas na zadawanie pytań. Tych niestety zabrakło. Poza żartobliwym komentarzem obecnego na sali Adama Kramarczyka, nikt nie odniósł się do przedstawionego programu. Świadczyć to może zarówno o tym, że program przedstawiony przez KWW Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice jest bardzo dobrze przygotowany, jak i o tym, że na sali zabrakło mieszkańców gminy, którym nie do końca działania i plany obecnych władz odpowiadają. Czekamy na konwencję KW Prawo i Sprawiedliwość. Termin nie jest jeszcze znany.

20 dni do wyborów.
W najbliższy poniedziałek o godzinie 18:00 w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa odbędzie się konwencja wyborcza z kandydatami na burmistrza oraz do Rady Miejskiej z KWW Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice. Takie spotkanie to dobra okazja do lepszego poznania kandydatów i ich planów. Jeżeli nie możecie uczestniczyć w konwencji, przesyłajcie pytania na lepszeniepolomice@gmail.com lub wklejajcie pod postem, zadamy je w waszym imieniu.

21 dni do wyborów.
W najbliższy poniedziałek o godzinie 18:00 odbędzie się konwencja wyborcza z kandydatami na burmistrza oraz do Rady Miejskiej z KWW Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice. Takie spotkanie to dobra okazja do lepszego poznania kandydatów i ich planów. Jeżeli nie możecie uczestniczyć w konwencji, przesyłajcie pytania na lepszeniepolomice@gmail.com lub wklejajcie pod postem, zadamy je w waszym imieniu.

24 dni do wyborów.

Dziś (26.09) upłynął termin na zgłaszanie kandydatów na burmistrza. W gminie Niepołomice o urząd burmistrza powalczą Anna Front (KW Prawo i Sprawiedliwość) i Roman Ptak (KWW Razem dla miasta i gminy Niepołomice). Na słupach ogłoszeniowych i ogrodzeniach pojawiły się pierwsze plakaty reklamujące kandydatów. Oba komitety przedstawiły swój program. KWW Razem dla miasta i gminy Niepołomice - http://www.razemniepolomice.pl/ KW Prawo i Sprawiedliwość - http://pisniepolomice.pl/"> KWW Razem dla miasta i gminy Niepołomice od poniedziałku rozpoczyna cykl spotkań kandydatów z mieszkańcami. Pierwsze spotkanie – 01.10, Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa, godz. 18:00. Nie znaleźliśmy informacji o spotkaniach kandydatów KW Prawo i Sprawiedliwość. Na stronie www.razemniepolomice.pl możemy przeczytać o osiągnięciach klubu Razem w kadencji 2014-2018.

30 dni do wyborów.
Znamy już nazwiska wszystkich 54 kandydatów do Rady Miejskiej w Niepołomicach. KW Prawo i Sprawiedliwość i KWW „Razem dla miasta i gminy Niepołomice" zgłosiły po 27 kandydatów, lista kandydatów KWW Bloku Ludowego Katolicko-Narodowego została odrzucona z przyczyn formalnych. Ponieważ kilka osób pytało mnie, dlaczego mamy tak mało komitetów oraz na kogo będziemy głosować - na człowieka, czy na listę - kilka słów wyjaśnienia. W gminie Niepołomice będziemy wybierali 21 radnych. Gmina podzielona została na 3 okręgi -zachód gminy, miasto Niepołomice bez osiedla Jazy, oraz wschód gminy wraz z Jazami. W każdym okręgu do obsadzenia będzie po 7 mandatów. Mandaty będą dzielone proporcjonalnie pomiędzy listy. Taki sposób podziału jest korzystny dla dużych komitetów, stąd najlepszym rozwiązaniem było tworzenie koalicji. W poprzednich wyborach, przeprowadzanych wg innych zasad, mieliśmy 8 komitetów, w tych wyborach mamy tylko 2 listy kandydatów. Na liście kandydatów KW Prawo i Sprawiedliwość znajdują się osoby, które w wyborach w 2014 r. kandydowały z komitetów KW Prawo i Sprawiedliwość, KWW Lista Niezależna, KWW Zdrowa Wieś, KWW Nasze Zakościele, KWW Nowe Niepołomice. Z kolei na listach KWW „Razem dla miasta i gminy Niepołomice" znalazły się osoby, które przy okręgach jednomandatowych startowały z KWW Razem Niepołomice, KWW Życzliwi Sąsiedzi, KWW Nowe Niepołomice. Do każdego z okręgów oba komitety zgłosiły po 9 kandydatów i kandydatek. Dlaczego po 9? Bo każdy z komitetów mógł zgłosić o 2 kandydatów więcej, niż jest mandatów do podziału. Im więcej kandydatów, tym potencjalnie więcej głosów. Tak więc mamy po 18 kandydatów na okręg, 7 z nich zostanie radnymi. Jak będą podzielone mandaty? Według metody d’Hondta. Polega ona na tym, że liczba głosów oddanych na każdą listę dzielona jest kolejno przez 1, 2, 3, 4 i w razie potrzeby dalsze liczby. Spośród wyników wybierana jest taka liczba największych wartości, która odpowiada liczbie mandatów do obsadzenia w danym okręgu wyborczym. Najłatwiej wytłumaczyć to na przykładzie. Mamy w okręgu 2 komitety, 7 mandatów i 3500 ważnych głosów. KW X dostał 65% głosów, KW Y dostał 35% głosów. Liczba głosów otrzymanych przez KW X dzielonych kolejno przez 1,2,3,4,5 to 2275, 1138, 758, 569, 455. Liczba głosów otrzymanych przez KW Y dzielonych kolejno przez 1, 2, 3, 4, 5 to 1225, 613, 408, 306, 245. Największych 7 liczb to: 2275, 1225, 1138, 758, 613, 569, 455. KW X zgarnia więc 5 mandatów, KW Y 2 mandaty. Kto zostanie radnym? Kandydaci, którzy dostali najwięcej głosów - 5 kandydatów z KW X i 2 kandydatów z KW Y. Kolejność na listach nie ma znaczenia. Lista kandydatów dostępna jest tutaj - https://wybory2018.pkw.gov.pl/…/komitet-wyborczy-wy…/121904… (należy kliknąć na okręg). Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie wyborów samorządowych w 2018 r. - piszcie w komentarzach lub na lepszeniepolomice@gmail.com Na profilu facebookowym PiS Niepołomice Kandydaci Wybory 2018 r. zamieszczona została informacja radnego Waldemara Juszczyńskiego, krytykująca obecne władze gminy.

33 dni do wyborów.
Dziś o godzinie 24:00 mija termin zgłaszania list kandydatów na radnych. Na stronie Państwowej Komisji Wyborczej dostępna jest informacja o kandydatach 2 komitetów. Kandydatów KWW Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice poznaliśmy 14.09.2018 r., teraz znamy również kandydatów KW Prawo i Sprawiedliwość.

Okręg nr 1 – NIEPOŁOMICE:
 • JUSZCZYŃSKI Waldemar Marceli
 • KORABIK Marta Ewa
 • MIGAS Marcin Wiesław
 • MICHOŃ Tomasz Rafał
 • SZEWCZYK Jolanta Zofia
 • KLIMA Andrzej Stanisław
 • GURGUL Sabina Agata
 • KORABIK Kazimierz Antoni
 • GWIZDEK Bogumiła
Okręg nr 2 – ZACHÓD:
 • FRONT Anna Maria
 • CIASTOŃ Wojciech Piotr
 • FILIPOWSKA Grażyna Maria
 • LEBIEST Stanisław
 • KLIMA Wojciech Łukasz
 • KRYSTYJAN Elżbieta Grażyna
 • GÓRKA Zdzisław
 • MAKUCH Weronika Monika
 • CZAPLAK Robert Wojciech
Okręg nr 3 – WSCHÓD:
 • TRZOS Józef
 • ZAWADZKA Agata Aleksandra
 • SIWEK Janusz Grzegorz
 • JEDYNAK-FARON Urszula Anna
 • STAROSTA Kamil Ryszard
 • KĄTNIAK Bożena Dorota
 • STACHOWIAK Zdzisława
 • GARNCARZ Wiesław Jan
 • ŚLIWIŃSKI Stanisław
Ponadto do gminnej komisji wyborczej zgłoszony został 1 kandydat na burmistrza - Roman Ptak z KWW Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice. Termin zgłaszanie kandydatów na burmistrzów upływa 26.09.2018 r. Z informacji prasowych wynika, że kontrkandydatem obecnego burmistrza będzie Anna Front - https://dziennikpolski24.pl/powiat-wielicki-komi…/…/13494519.

37 dni do wyborów.
Znamy kandydatów do Rady Miejskiej z KWW Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice:

OKRĘG WYBORCZY 1 – NIEPOŁOMICE:
 • Krzysztof Sondel
 • Andrzej Górski
 • Małgorzata Juszczyk
 • Małgorzata Klima
 • Stanisława Kozub
 • Zuzanna Polańska
 • Janusz Szczurek
 • Wojciech Wimmer
 • Paweł Lasek
OKRĘG WYBORCZY 2 – ZACHÓD:
 • Marek Ciastoń
 • Adam Suślik
 • Zbigniew Klima
 • Adam Korol
 • Teresa Pieprzyca
 • Wit Ślusarczyk
 • Barbara Wdaniec
 • Zofia Włodarz
 • Stanisława Zielińska
OKRĘG WYBORCZY 3 – WSCHÓD:
 • Andrzej Gąsłowski
 • Michał Hebda
 • Magdalena Kuźba
 • Stanisław Łosiński
 • Karolina Marzec
 • Edyta Pilch
 • Paulina Przewoźnik
 • Danuta Szydłowska
 • Edward Wnęk
Więcej informacji na temat kandydatów oraz programu KWW Razem dla Miasta i Gminy Niepołomicedostępnych jest na stronie: http://www.razemniepolomice.pl

41 dni do wyborów.
W oczekiwaniu na kandydatów przypominamy wyniki poprzednich wyborów. W 2014 r. o urząd burmistrza ubiegało się dwóch kandydatów. Roman Ptak z KWW Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice oraz Marek Burda z KW PiS. Wybory zakończyły się w I turze. Roman Ptak uzyskał 70,5% głosów, Marek Burda – 29,5%. Frekwencja w wyborach wyniosła 49,06% i była wyższa od frekwencji w Małopolsce (48,51%) i w Polsce (47,34%). Jeżeli chodzi o frekwencję w gminach powiatu wielickiego, to nie wypadliśmy najlepiej. W Kłaju, Gdowie i Biskupicach do wyborów poszło 55-57% uprawnionych mieszkańców, w Wieliczce 46%.

42 dni do wyborów.
Do otwarcia lokali wyborczych pozostały 42 dni, a my ciągle nie znamy kandydatów do rady miejskiej oraz na stanowisko burmistrza w gminie Niepołomice. Co już wiadomo? Zarejestrowane zostały dwa gminne komitety: KWW „Razem dla miasta i gminy Niepołomice" oraz KWW Bloku Ludowego Katolicko-Narodowego. Wystawienie swoich kandydatów zapowiadają również ogólnopolskie komitety partyjne: KW Prawo i Sprawiedliwość, KW Polskie Stronnictwo Ludowe, koalicyjny komitet wyborczy „Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska" - wątpliwe jest jednak, że wszystkie komitety wystawią kandydatów do rady gminy w Niepołomicach. Najprawdopodobniej radnych będziemy wybierać z trzech list: KWW „Razem dla miasta i gminy Niepołomice" KWW Bloku Ludowego Katolicko-Narodowego KW Prawo i Sprawiedliwość W poprzednich wyborach do samorządu (2014 r.) kandydatów zgłosiło 8 komitetów wyborczych. Do rady miejskiej weszli kandydaci z 3 komitetów KWW „Razem dla miasta i gminy Niepołomice" - 17 radnych, KWW Lista Niezależna - 2 radnych oraz KW Prawo i Sprawiedliwość - 2 radnych. Nieoficjalnie wiadomo, że w tegorocznych wyborach z listy KW PiS wystartują kandydaci, którzy w poprzednich wyborach startowali z listy KWW Lista Niezależna. Nie wiele wiadomo również o kandydatach na burmistrzów. Z informacji publikowanych w Dzienniku Polskim wynika, że kontrkandydatem obecnego burmistrza Romana Ptaka ( KWW „Razem dla miasta i gminy Niepołomice" może być Anna Front, Marek Burda lub Jan Ziobro. Biorąc pod uwagę, że kampanie wyborcze w innych miastach nabierają coraz większego tempa (organizowane już są nawet debaty pomiędzy kandydatami), zakładamy, że sytuacja w naszej gminie wyjaśni się już w przyszłym tygodniu.

wróć
Tabliczka OKW

Fundacja Lepsze Niepołomice
ADRES:

Fundacja Lepsze Niepołomice
ul. Daszyńskiego 46/7
32-005 Niepołomice
NIP: 683 20 90 100

 • 730-778-394
 • lepszeniepolomice@gmail.com
Top