Aktualności

12-10-2018

Seniorzy wybrali swoich przedstawicieli

Za nami pierwsze wybory do gminnej Rady Seniorów. Głosowanie odbyło się 28 sierpnia 2018 r. w Sali Freskowej Zamku Królewskiego w Niepołomicach.
Do pracy w radzie zgłosiło się 14 osób. Trzy zgłoszenia nie spełniały kryteriów formalnych i zostały odrzucone. Ponieważ liczba zakwalifikowanych kandydatów była wyższa od liczby miejsc w radzie, niezbędne było przeprowadzenie wyborów. Zgodnie ze statutem Rady Seniorów gminy Niepołomice, prawo głosu mieli jedynie zgłoszeni kandydaci. Przed pobraniem kart każda z osób dokonała krótkiej autoprezentacji. Wybór nie był łatwy, ponieważ wśród kandydatów nie znalazły się osoby przypadkowe. Do rady zgłoszeni zostali przedstawiciele największych organizacji działających na rzecz osób starszych w gminie, radni gminni i osiedlowi, wieloletni działacze społeczni. Głosowanie miało charakter tajny, a wybrani zostali: Andrzej Balicki, Ryszard Fiema, Janusz Jagła, Genowefa Jasiak, Elżbieta Jędryka, Paweł Pawłowski, Marian Ponikiewicz, Jan Wojtal i Marian Zaręba. Po krótkiej przerwie zarządzonej przez Szymona Urbana, przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, przystąpiono do wyboru prezydium. Tym razem głosowanie było jawne. Przewodniczącym Rady jednogłośnie wybrany został Mieczysław Janusz Jagła, prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej, szef niepołomickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na zastępcę Przewodniczącego wybrano Genowefę Jasiak, Przewodniczącą Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Chobocie. Sekretarzem został Jan Wojtal ze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej. Gratulujemy radnym seniorom i życzymy owocnej pracy!

urząd miasta

wróć
Our Office

Fundacja Lepsze Niepołomice
ADRES:

Fundacja Lepsze Niepołomice
ul. Daszyńskiego 46/7
32-005 Niepołomice
NIP: 683 20 90 100

  • 730-778-394
  • lepszeniepolomice@gmail.com
Top