Jednostki pomocnicze w gminie Niepołomice

31-12-2018

Co to są jednostki pomocnicze?

Jednostki pomocnicze to wspólnoty mieszkańców zamieszkujących dane terytorium. W gminie Niepołomice Rada Miejska ustanowiła 19 jednostek pomocniczych – 7 osiedli i 12 sołectw.Jakie są zadania jednostek pomocniczych?

Zadania osiedli i sołectw określone są w statutach uchwalonych przez Radę Miejską. Do zadań osiedli/sołectw należy m.in.:

 1. współdziałanie z organami Gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz mieszkańców osiedla/sołectwa,
 2. reprezentowanie interesów mieszkańców osiedla/sołectwa wobec organów gminy,
 3. tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym wszystkich mieszkańców osiedla/sołectwa,
 4. zgłaszanie do organów gminy propozycji przedsięwzięć dotyczących budowy, rozbudowy i remontów:
  1. dróg, ulic i mostów,
  2. wodociągów i kanalizacji,
  3. przystanków autobusowych,
  4. szkół podstawowych i przedszkoli,
  5. obiektów zabytkowych i sakralnych,
  6. obiektów sportowych i wypoczynkowych,
  7. innych obiektów użyteczności publicznej.

Statuty jednostek pomocniczychOrgany osiedla

Organem uchwałodawczym osiedla jest Ogólne Zebranie Mieszkańców. Członkami Ogólnego Zebrania Mieszkańców są stali mieszkańcy osiedla posiadający prawo do głosowania.

Organem wykonawczym Osiedla jest Zarząd Osiedla. W skład zarządów osiedli w Niepołomicach wchodzą: przewodniczący, sekretarz oraz trzech członków zwykłych Zarządu Osiedla.Pisma i wnioski do władz gminy

 • Wniosek o wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego w 2021 r. (02.03.2020)
 • Wniosek o zwiększenie kwoty na Budżet Obywatelski (02.03.2020)


 • Osiedle Boryczów

  Zarząd Osiedla: Szybiński Karol (przewodniczący), Jasińska Joanna, Piechota Bernard, Szewczyk Robert, Zerka Agnieszka

  Kontakt do przewodniczącego: tel. 509 962 366, mail: k.szybinski@wp.pl

  Ulice:
  6 Batalionu,
  Balonowa,
  Brzezinki,
  Czerwonych Beretów,
  dr Rudolfa Diesla,
  Eugeniusza Kwiatkowskiego,
  Generała Włodzimierza Potasińskiego,
  Grabska do Diesla (do nr 7),
  Graniczna,
  Komandosów,
  Lotnicza,
  Ludowa,
  Mokra,
  Nawigatorów,
  Oficerska,
  Olchowa,
  Pilotów,
  Płaszowska,
  Podoficerska,
  Polna,
  Saperów,
  Spadochroniarzy,
  Strzelców,
  Strzelecka,
  Wielicka,
  Władysława Wimmera.


  Osiedle Jazy

  Zarząd Osiedla: Migas Marcin (przewodniczący), Kucharska Daria, Pałkowski Grzegorz, Ptasińska–Wardyga Urszula, Szczygieł Łukasz.

  Kontakt do przewodniczącego: ............

  Ulice:
  Akacjowa (nr parzyste od nr 10, nr nieparzyste od nr 13),
  Boczna,
  Brzeska (od rzeki Wisły do Stefana Batorego),
  Brzeska (od Stefana Batorego do rzeki Drwinki),
  Flisaków,
  Kasztanowa,
  Klonowa,
  Krucza,
  Krzywa,
  Lawendowa,
  Łanowa,
  Magnolii,
  Na Grobli (nr parzyste od 2, nr nieparzyste od 5),
  Na Tamie,
  Nagietkowa,
  Osiedle Kaptarz,
  Osiedle Suszówka,
  Pociągów Pancernych,
  Podwale,
  Powiśle,
  Prosta,
  Rumiankowa,
  Siostry Elżbiety Czackiej,
  Słoneczna Boczna,
  Słoneczna,
  Stefana Batorego (nr nieparzyste od 31),
  Stefana Batorego (nr parzyste od 22),
  Stroma,
  Suszówka,
  Topolowa,
  Trudna,
  Wesoła,
  Wiślana,
  Wiśniowa,
  Wroniarka,
  Zabierzowska,
  Zabłocie,
  Zacisze,
  Zielona,
  Ziołowa.


  Osiedle Piaski

  Zarząd Osiedla: Kozub Stanisława (przewodnicząca), Jagła Mariusz, Kościółek Michał, Machowski Tomasz, Pilch Edyta.

  Kontakt do przewodniczącej: 728-941-945

  Ulice:
  Brzeska (od rzeki Drwinki do Puszczy),
  Długa,
  Droga Królewska (od nr 29),
  Grzybowa,
  Kątowa,
  Myśliwska (nr parzyste od nr 14,
  nr nieparzyste od nr 35),
  Okrężna,
  Osiedle Błoto,
  Osiedle Królowej Bony,
  Piaskowa,
  Ples,
  Podlesie,
  Smutna,
  Sosnowa,
  Ścieżka Głogowa,
  Torfowa,
  Zawiła.


  Osiedle Śródmieście

  Zarząd Osiedla: : Paweł Pawłowski (przewodniczący), Dąbroś Jan, Kania Maria, Jagła Mieczysław Janusz,Paluch Jakub.

  Kontakt do przewodniczącego: 730 778 394, lepszeniepolomice@gmail.com

  Ulice:
  3 Maja,
  Adama Mickiewicza,
  Bankowa,
  Bocheńska (nr parzyste do 10,
  nr nieparzyste do 15),
  Cmentarna,
  Droga Królewska (do nr 28),
  Grunwaldzka,
  Ignacego Daszyńskiego,
  Jagiellońska,
  Kusocińskiego,
  Księcia Witolda,
  Mikołaja Kopernika,
  Młyńska,
  Na Grobli (nr nieparzyste do 3),
  Osiedlowa,
  Parkowa,
  Piękna,
  Plac Kazimierza Wielkiego,
  Plac Zwycięstwa,
  Rotmistrza Witolda Pileckiego,
  Rynek,
  Spółdzielcza,
  Szeroka,
  Szewska,
  Szkolna,
  Tadeusza Kościuszki,
  Targowa,
  Ułanów,
  Wąska,
  Zamkowa.


  Osiedle Zagrody

  Zarząd Osiedla: : Michoń Tomasz (przewodniczący), Gąsłowski Tomasz, Lasek Paweł, Sendorek Szymon, Wolińska Małgorzata.

  Kontakt do przewodniczącego: .............

  Ulice:
  Akacjowa (nr parzyste do nr 8, nr nieparzyste do nr 11),
  Fabryczna,
  Grabska (od nr 8),
  Jasna,
  Kątek,
  Kolejowa,
  Kwiatowa,
  Moczydło,
  Nowa,
  Ogrodowa,
  Osiedle Robotnicze,
  Pionierów,
  Poręby,
  Portowa,
  Robotnicza,
  Rolnicza,
  Skarbowa,
  Stawowa,
  Stefana Batorego (nr parzyste do 20, nr nieparzyste do 29),
  Wałowa,
  Wincentego Witosa,
  Władysława Wimmera (do Płaszowskiej),
  Wodna,
  Zagrody


  Osiedle Zakościele

  Zarząd Osiedla: : Klima Małgorzata (przewodnicząca), Cyganik Urszula, Klima Anna, Negrusz-Szczęsny Ewa, Żeromska Agata.

  Kontakt do przewodniczącej: ...............

  Ulice:
  Aleja Dębowa,
  Bocheńska (nr parzyste od 12, nr nieparzyste od 17),
  Bohaterów Getta,
  Bohaterów Westerplatte,
  Borówkowa,
  Brzozowa,
  Franciszka Ziemby,
  Generała Waleriana Czumy,
  Heleny Modrzejewskiej,
  Jagodowa,
  Janusza Korczaka,
  Jodłowa,
  Leśna,
  Litewska,
  Ludwika Solskiego,
  Łąkowa,
  Malinowa,
  Marudy,
  Mjr Mieczysława Malinowskiego,
  Modrzewiowa,
  Myśliwska (nr parzyste do 12, nr nieparzyste do 33),
  Opłotki,
  Partyzantów,
  Plutonowego Gerarda Makosza,
  Podlasie,
  Poziomkowa,
  Staniątecka,
  Stefana Roweckiego,
  Świerkowa,
  Wiejska,
  Władysława Sikorskiego,
  Wojska Polskiego,
  Wrzosowa. Wspólna,
  Wyzwolenia,
  Zakole.

  Sołectwo Chobot

  Sołtys Jasiak Genowefa

  Rada Sołecka: Bożek Jolanta, Gruca Dorota, Hajdaś Andrzej, Szydłowska Danuta, Widła Zbigniew

  Kontakt do sołtysa: ............

  Sołectwo Ochmanów

  Sołtys Zofia Włodarz

  Rada Sołecka: Balicka Ewa, Krajewski Zdzisław, Lebiest Grzegorz, Ostawin Tomasz, Piotrowska Józefa

  Kontakt do sołtysa: 695-005-530, amm@op.pl

  Sołectwo Podłęże

  Sołtys Szybińska Wanda

  Rada Sołecka: Baryczka Wiesława, Narkiewicz Iwona, Prochwicz Krzysztof, Sadko Tadeusz, Ślusarek Piotr, Świętek Agata, Urych Piotr, Walaszek Krystyna, Wnęk Kazimiera

  Kontakt do sołtysa: ...............

  Sołectwo Słomiróg

  Sołtys Pieprzyca Teresa

  Rada Sołecka: Basista Maria, Dudek Eugeniusz, Pieprzyca Barbara, Pieprzyca Tadeusz, Szewczyk Michał

  Kontakt do sołtysa: ..................

  Sołectwo Staniątki

  Sołtys Kazimierz Gicala

  Rada Sołecka: Glińska Maria, Hoffman Mariusz, Karcz Irena, Klima Wojciech, Konstanty Zbigniew, Łach-Sekuła Anna, Pawłowski Daniel, Sonik Daniel, Stec Krzysztof

  Kontakt do sołtysa: 505-131-995, kazimierz.gicala@onet.pl

  Sołectwo Suchoraba

  Sołtys Filipowska Grażyna

  Rada Sołecka:Cholewa Justyna, Klima Andrzej, Solecki Władysław, Stawarz Bogusława, Surówka Krystyna

  Kontakt do sołtysa: ...........

  Sołectwo Wola Batorska

  Sołtys Gaweł Mirosław

  Rada Sołecka: Bronikowska -Dąbroś Karolina, Dąbroś Maciej, Gąsłowski Andrzej, Klima Piotr, Kotelon -Wojtal Dorota, Sekunda Jan, Siwek Janusz, Słoczyński Marcin, Wnęk Paweł

  Kontakt do sołtysa: ...........

  Sołectwo Wola Zabierzowska

  Sołtys Wiesław Garncarz

  Rada Sołecka: Harabasz Grzegorz, Kępa Ryszard, Proszek Danuta, Łosiński Stanisław, Szydłowski Stanisław, Zaleńska Elżbieta

  Kontakt do sołtysa:604-824-576

  Sołectwo Zabierzów Bocheński

  Sołtys Kuźba Magdalena

  Rada Sołecka:Adamczyk Krystyna, Franas Edyta, Grochot Stanisław, Kot Małgorzata, Porębska Ewa, Strzelec Maria, Wilkosz Magdalena, Wnęk Edward, Zawadzka Agata

  Kontakt do sołtysa:692-640-959, mail: magda.kuzba@gmail.com

  Sołectwo Zagórze

  Sołtys Andrzej Balicki

  Rada Sołecka: Dubas Paweł, Frąś Andrzej, Kowalski Tadeusz, Kozak Ryszard, Malinowska Danuta

  Kontakt do sołtysa: 501-789-595

  Sołectwo Zakrzowiec

  Sołtys Elżbieta Ziobro

  Rada Sołecka: Buczek Danuta, Lebiest Stanisław , Wdaniec Marta, Wrzecionek Wiesława, Wrześniak Anna

  Kontakt do sołtysa: 660 717 056, elzbieta_ziobro@o2.pl

  Sołectwo Zakrzów

  Sołtys Cieślik Zofia

  Rada Sołecka:Ciastoń Wojciech, Deptuch Anna, Garycka Ewa, Krystyjan Elżbieta, Łapaj Edward, Michalski Piotr, Wideł Tomasz

  Kontakt do sołtysa:......

wróć

Fundacja Lepsze Niepołomice
ADRES:

Fundacja Lepsze Niepołomice
ul. Daszyńskiego 46/7
32-005 Niepołomice
NIP: 683 20 90 100

 • 730-778-394
 • lepszeniepolomice@gmail.com
Top