NASZE DZIAŁANIA

Główner obszary naszych działań to: budowanie społeczeństwa obywatelskiego, pomoc potrzebującym ludziom i zwierzętom, lokalna historia. Informujemy, pomagamy, upowszechniamy.

seniorzy śpiewają

Warsztaty wokalne i taneczne dla seniorów

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Taniec w kręgu, gimnastyka korekcyjna, pieśni okolicznościowe i biesiadne”

uśmiechnięte dzieci

Półkolonia profilaktyczno-rozwojowa dla dzieci z Gminy Niepołomice

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Tydzień zajęć dla dzieciaków w Laboratorium Aktywności Społecznej

malujące dzieci

W poszukiwaniu swoich pasji i rozwoju-zajęcia dla dzieci i młodzieży

PROJEKT REALIZOWANY

Warsztaty sensoryczne, plastyczne, fotograficzne i kulinarne dla dzieci i młodzieży

starsza kobieta

TAK dla partycypacji NIE dla smogu

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Wsparcie eksperckie Rady Seniorów, działania antysmogowe

Spacer

Seniorzy z pasją

PROJEKT REALIZOWANY

Szkolenia informatyczne i wycieczki integrujące młodzież z seniorami.

Spacer

Zimowa zbiórka dla zwierzaków

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Od 3 lat organizujemy zbiórki karmy i legowisk dla zwierząt z przytuliska w Łętkowicach

Spacer

Ekologiczny Klub Rodzica

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Warszaty budujące świadomość ekologiczną całej rodziny.

Spacer

Ekowarsztaty dla skrzata, mamy i taty

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Przeprowadziliśmy warszaty rodzinne, rozwijające świadomość ekologiczną m.in. w obszarze zerowaste, zdrowego trybu życia.

Spacer

Obywatelskie Niepołomice

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Celem projektu był wzrost partycypacji społecznej w gminie Niepołomice poprzez podniesienie kompetencji zarządów osiedli i rad sołeckich oraz promocję jednostek pomocniczych.

Spacer

Prowadzenie działalności statutowej

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Grant otrzymany z fundacji Batorego pozwoli na poprawę dostępu do informacji publicznej. W projekcie przewidziano przeprowadzenie kampanii informacyjnej o kandydatach w wyborach samorządowych 2018,

Spacer

Powołanie Rady Senioralnej

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Projekt polegał na przeprowadzeniu działań, w wyniku których powołana została Rada Seniorów w gminie Niepołomice.

Spacer

Budżet obywatelski 2019

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Po raz kolejny odpowiedzialni byliśmy za obsługę głosowania mieszkańców gminy Niepołomice na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego, tym razem na 2019 rok.

Spacer

Klub Poszukiwaczy Historii Niepołomic

PROJEKT REALIZOWANY

Razem z Biblioteką Publiczną zbieramy miejskie historie. Raz w miesiącu spotykamy się w Laboratorium Aktywności Społecznej i rozmawiamy na wybrany podczas poprzednich spotkań temat.

Spacer

Niepołomice-Mam Prawo Wiedzieć

PROJEKT REALIZOWANY

We współpracy ze Stowarzyszeniem 61 prowadzimy obywatelski serwis prowadzimy obywatelski serwis Niepolomice.MamPrawoWiedziec.pl.

Spacer

Dawne Niepołomice

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Projekt realizowany we współpracy z Klubem Poszukiwaczy Historii Niepołomic, polega na rejestracji historii dawnych budynków w Niepołomicach, opowiadanych przez ich mieszkańców.

Spacer

Za co kocham Niepołomice?

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Z okazji Dnia Zakochanych pytaliśmy przechodniów, za co kochają Niepołomice? Dowiedzieliśmy się przy okazji co im się nie podoba i co by chcieli zmienić.

Spacer

Oratorium MISERICORDES

PROJEKT ZAKOŃCZONY

W dniu 4 marca 2018 r. w Sali Akustycznej Zamku Królewskiego w Niepołomicach wystawione zostało Oratorium Męki Pańskiej pt. „Ślad Losu”. Oratorium, napisane przez ojców zakonnych z Tuchowa.

Spacer

Spacer po Dawnych Niepołomicach

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Projekt realizowany we współpracy z Klubem Poszukiwaczy Historii Niepołomic, polega na rejestracji historii dawnych budynków w Niepołomicach, opowiadanych przez ich mieszkańców.

Spacer

Koperty życia

PROJEKT ZAKOŃCZONY

„Koperta Życia” to projekt, który ma na celu zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym oraz samotnym wsparcia w sytuacji wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia.

Spacer

Rozwój Fundacji Lepsze Niepołomice

PROJEKT ZAKOŃCZONY

 Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich zakupiliśmy sprzęt wykorzystywany w pracy Fundacji – kamerę, projektor oraz drukarkę. Przebudowaliśmy również naszą stronę internetową.

okulary

Niepołomice – Mam Prawo Wiedzieć

PROJEKT ZAKOŃCZONY

We współpracy ze Stowarzyszeniem 61 prowadzimy obywatelski serwis prowadzimy obywatelski serwis Niepolomice.MamPrawoWiedziec.pl. Udostępniamy informacje o pracy rady miejskiej – relacje z sesji Rady Miasta, informacje o radnych.

Spacer

Orszak Trzech Króli 2017,2018

PROJEKT ZAKOŃCZONY

W 2017 oraz 2018 r. dołączyliśmy do współorganizatorów Orszaku Trzech Króli w Niepołomicach.

poszukiwacze

Geocaching na szlaku...

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Projekt realizowany we współpracy z Niepołomicką Grupą Geocachingową. Geocaching to gra terenowa polegająca na poszukiwaniu skrytek (geokeszy), za pomocą odbiornika GPS, np. smartfona.

Budżet

Budżet obywatelski 2017,2018

PROJEKT ZAKOŃCZONY

W 2017 r. gmina Niepołomice powierzyła Fundacji “Lepsze Niepołomice”  wprowadzanie głosów z kart papierowych do systemu elektronicznego. Projekt sfinansowany ze środków gminy Niepołomice.

Zielony Boryczów

Zielony Boryczów

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Zielony Boryczów to projekt mieszkańców osiedla Boryczów, realizowany we współpracy z Fundacją Lepsze Niepołomice. Projekt polega na zapewnieniu transportu do szkoły dzieciom z osiedla Boryczów oraz akcji ekologiczno – integracyjnych.

Dawne niepołomice

Budżet Obywatelski 2016

PROJEKT ZAKOŃCZONY

W 2015 r. budżet obywatelski zawitał do Niepołomic. Dzięki dotacji pozyskanej z Funduszy Norweskich zrealizowany został projekt pt. “Lepsze Niepołomice”, polegający na wypracowaniu zasad (regulaminu) budżetu obywatelskiego.

Fundacja Lepsze Niepołomice
ADRES:

Fundacja Lepsze Niepołomice
ul. Daszyńskiego 46/7
32-005 Niepołomice
NIP: 683 20 90 100

  • 730-778-394
  • lepszeniepolomice@gmail.com
Top