Przejdź do treści

Zespół Niepołomiczanie

Łączy nas muzyka

Projekt polega na organizacji warsztatów wokalnych dla zespołu śpiewaczego „Niepołomiczanie”. Jest to grupa 20 osób, przeważnie w wieku 60+, wykonująca utwory o tematyce patriotycznej, religijnej, biesiadnej.

Zespół działa od 5 lat. Występuje na lokalnych imprezach, np. Senioraliach, Dniach Niepołomic oraz na przeglądach poza gminą. Zajęcia prowadzone będą 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne w Izbie Regionalnej w Niepołomicach przez 2 instruktorów.

W okresie I-XII zrealizowanych zostanie 40 spotkań. Zespół wykonuje około 30 utworów, realizacja projektu pozwoli na podniesienie umiejętności wokalnych zespołu oraz poszerzenie repertuaru. Zespół będzie występował podczas imprez i uroczystości gminnych, o ile dojdą one do skutku (ryzyko obostrzeń wynikających z epidemii COVID-19).

W sytuacji wprowadzenia obostrzeń epidemicznych organizacja warsztatów będzie wstrzymana, w miarę możliwości prowadzone będą indywidualne zajęcia z solistami, zamiast występów na imprezach zrealizowane zostaną nagrania multimedialne. 

Na zdjęci Zespół ludowy Niepołomiczanie w strojch ludowych zw śpiewnikami w rękach.

W 2022 r. planujemy co najmniej trzy występy zespołu podczas imprez i wydarzeń organizowanych na terenie gminy. Są to: Dni Niepołomic, Spotkanie w skansenie u Apolonii, Senioralia. Repertuar na ww. wydarzenia opracowany zostanie podczas warsztatów, przy realizacji zadania pojawią się natomiast koszty wynagrodzenia akompaniatorów i kierownika zespołu oraz koszty transportu. Grupą docelową jest 20 osób należących do zespołu „Niepołomiczanie”. 80% grupy stanowią osoby starsze, głównie kobiety.

W Niepołomicach nie działa dom kultury, w którym osoby starsze mogłyby realizować swoje zainteresowania muzyczne. Spotkania w gronie rówieśników dla osób starszych mają również rolę terapeutyczną, część z nich to osoby samotne. Skutkiem przymusowej izolacji wynikającej z epidemii oraz braku oferty edukacyjno — kulturalnej dla seniorów w Niepołomicach jest postępująca alienacja, wyłączanie się z życia społecznego, zamykanie się we własnych domach, pogarszanie się stanu zdrowia psychicznego i fizycznego.

Realizacja zaplanowanych zadań umożliwi uczestnikom udział w interesujących, dostosowanych do ich potrzeb zajęciach edukacyjnych, twórcze spędzenie czasu, rozwój intelektualny i motoryczny, poznanie osób o podobnych zainteresowaniach, wymianę doświadczeń twórczych.

Realizacja projektu przyczyni się do poszerzenia oferty kulturalnej w gminie, pozwoli rozwijać pasje i talenty członków zespołu. Projekt jest komplementarny do działań prowadzonych przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej w ramach projektu „Uniwersytet Trzeciego Wieku”.