Przejdź do treści

Akademia Młodego Lidera

Udostępnij

👉 W dniu 29 grudnia 2022 r. odbyła się 52 sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach.

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z PRAC MIĘDZY SESJAMI

👉Od 1 stycznia zmodyfikowana będzie linia Suchoraba-Niepołomice, dodatkowe przystanki na ul. Portowej i przy kościele w Grabiu. Zmieniono również trasę busów w Zagórzu, dodatkowo będzie obsługiwany przysiółek Kawcze.

👉 Do końca kwietnia wykonane zostanie asfaltowanie w Zakrzowie (Brzozówka), ul. Na Tamie, ul Słoneczna Boczna.

👉 Koszt utrzymania dróg po grudniowych opadach śniegu wyniósł 700 tys. zł, odśnieżanie dachów obiektów komunalnych – 86 tys. zł.

👉 W I kwartale 2023 r. ruszą prace na rozbudowę oświetlenia na terenie gminy.

👉 W Podłężu, w dawnym pawilonie GS, powstanie Klub Malucha (placówka dla dzieci do lat trzech).

👉 Pozyskano dwóch nowych lekarzy do Przychodni Rejonowej w Niepołomicach.

👉 Zarząd Województwa Małopolskiego przesłał pismo w sprawie zmiany uchwały antysmogowej. Zarząd zaleca Radzie Miejskiej ponowne rozważenie wydłużenia terminu na wymianę kopciuchów, ponieważ jakakolwiek zmiana uchwały w tym zakresie eliminuje gminę z możliwości pozyskania bezzwrotnych dotacji na termomodernizację obiektów komunalnych. Burmistrz Roman Ptak zaproponował, żeby na kolejną sesję zaprosić przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego i przeprowadzić dyskusję na ten temat.

👉 Mieszkańcy gminy złożyli 700 wniosków na prawie 900 ton węgla. Na razie dostawy węgla nie pokrywają zapotrzebowania. Największe problemy są z ekogroszkiem.

PYTANIA DO BURMISTRZA

👉 Radna Agata Zawadzka poinformowała, że w Woli Batorskiej są domy, do których nie ma możliwości podłączenia gazu.

👉 Radny Marcin Migas przeczytał petycję radnych Klubu PiS i radnych niezależnych w sprawie wprowadzenia dofinansowania za odbiór odpadów dla osób z najniższymi dochodami.

👉 Radna Danuta Szydłowska zabrała głos w sprawie lekarzy w Zabierzowie Bocheńskim. Poinformowała, że obecnie w przychodni pracuje 2 lekarzy rodzinnych, 1 pediatra i 1 lekarz dojeżdżający 1 raz w tygodniu. Od połowy stycznia będzie zatrudniony dodatkowy lekarz rodzinny. Mieszkańcy Zabierzowa mogą korzystać również z porad w Niepołomickiego Centrum Medycznego, jest tam 4 lekarzy rodzinnych.

👉 Radny Paweł Lasek zapytał o kolej w Niepołomicach. Odpowiedź burmistrza: Nie mam żadnych nowych informacji na ten temat.

👉 Radna Agata Zawadzka poprosiła o zwiększenie liczby pojazdów odśnieżających. Odpowiedź burmistrza: Przez kilka dni był bardzo intensywny opad, jeździło 14 sprzętów odśnieżających. Można zwiększyć liczbę pojazdów, ale będzie to generowało dodatkowe koszty. Ostatni raz taki opad był ponad 10 lat temu.

👉 Radny Andrzej Gąsłowski zapytał o modyfikację rozkładu jazdy autobusów. Odpowiedź burmistrza: Na drodze 964 jest obecnie 8 „wahadeł”, utrudnia to planowy przejazd autobusów. Utrudnienia potrwają do października 2023 r.

👉 Radna Anna Front poprosiła o montaż radarów świetlnych przy szkołach i przedszkolach. Radary informowałyby czy kierowca jedzie za szybko. Orientacyjny koszt takich urządzeń to 600 tys. zł. Radna poprosiła o zatrudnienie dodatkowych pediatrów. Zwróciła uwagę, że MPK zamieniło autobusy na mniejsze, pomimo, że już wcześniej były za małe.

PODJĘTE UCHWAŁY

Radni podjęli m.in. następujące uchwały:

👉 Zmiana uchwały budżetowej na rok 2022. Dochody budżetu: 235 mln zł, wydatki: 264,4 mln zł, deficyt: 29 mln zł. Największe zmiany po stronie dochodów: Z powodu braku wpływu podatków (głównie od nieruchomości) zmniejszyły się wpływy do budżetu o 941 tys. zł. Zwiększono wpływy o 453 tys. zł z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy. Po stronie wydatków oszczędności o 4,1 mln zł (brak realizacji projektów drogowych) oraz 1,5 mln zł w dziale „Oświata i wychowanie”. Z powodu zmian w harmonogramie zadania „Piekarnia sztuki” wydatki w 2022 r. zmniejszono o 2,9 mln zł.

👉 Uchwała budżetowa na rok 2023.

Dochody budżetu: 209 mln zł, wydatki: 236 mln zł, deficyt: 27 mln zł.

Komentarz burmistrza Romana Ptaka:

– Gmina otrzyma 47 mln zł subwencji oświatowej (więcej 7 mln zł niż w roku ubiegłym), ale wydatki na ten cel wyniosą 95 mln zł, co oznacza, że gmina dokłada 48 mln zł do systemu oświaty. Z roku na rok jest coraz gorzej, konieczna jest zmiana systemowa, ponieważ obecnie brakuje subwencji na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli.

– Będą wyższe wpływy z CIT (17 mln zł) dzięki nowym inwestorom i rozrastającej się strefie przemysłowej.

– Kłopot stanowią również koszty obsługi zadłużenia. W 2021 r. odsetki wynosiły 2,7 mln zł, w 2022 r. – 7 mln zł, w 2023 r. planowane są na poziomie 10 mln zł.

👉 Pytania radnych odnośnie projektu uchwały.

– Radna Anna Front zapytała, czy przewidziana jest waloryzacja wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice, uwzględniająca planowaną inflację na poziomie 16%. Odpowiedzi udzieliła skarbnik gminy Beata Kolasa. Waloryzacja planowana jest na poziomie 10%, nie stać nas na większe podwyżki. – Radna zapytała również o budowę nowego stadionu. Odpowiedź burmistrza: Jeśli będzie awans, będziemy szukali pieniędzy, żeby rozbudować nasz stadion etapowo.

– Kolejne pytanie dotyczyło wniosków do budżetu na 2023 r. złożonych przez radnych, sołtysów i przewodniczących. Odpowiedź: Wpłynęło prawdopodobnie tyle wniosków, ile jest sołectw i osiedli. Gminy nie stać na realizację wszystkich zgłaszanych potrzeb.

– Radna Agata Zawadzka zwróciła uwagę, że na utrzymanie zieleni zaplanowano 1,3 mln zł. Zapytała, czy w związku z szukaniem oszczędności można np. posadzić mniej kwiatków. Zapytała również o wydatki biblioteki na poziomie 1,8 mln zł. Odpowiedź: Koszty działania biblioteki zaplanowano na podobnym poziomie jak w roku 2022. Koszty utrzymania zieleni to koszty działalności spółki Infrastruktura Niepołomice, m.in. utrzymanie około 50 placów zabaw w gminie, sprzątanie gminy, Błoń Niepołomickich. Wzrost kosztów wynika głównie z waloryzacji wynagrodzeń oraz wzrostu płacy minimalnej.

– Radny Marcin Migas zapytał, czy jako gmina jesteśmy konkurencyjni dla przedsiębiorców. Zwrócił uwagę, że ostatnio Rada Miejska podniosła podatek od samochodów transportowych, zna przypadek, że firma z tego powodu przeniosła swoją działalność do Wieliczki. Radny przedstawił wskaźniki porównujące wysokość podatków w gminach Niepołomice i Wieliczka.

Radny poprosił, aby przy planowaniu wydatków i dużych, nowoczesnych inwestycji, brać również pod uwagę zaspokajanie podstawowych potrzeb mieszkańców, jak chodnik czy droga. Poprosił również o monitorowanie Spółdzielni Energetycznej i spółki Zamek Królewski. Odpowiedź: Stawki podatków podnieśliśmy pierwszy raz od 10 lat, nie analizowaliśmy stawek obowiązujących w sąsiednich gminach. Nie ma takiej możliwości, żeby mieć bazę transportową w Niepołomicach, a płacić podatki w Wieliczce, przedsiębiorca musiałby również przenieść bazę.

👉 Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Klubów Dziecięcych z siedzibą w Woli Batorskiej. Zmiana polega na połączeniu klubów „Agatka” i „Bociuś”.

👉 Uchwała w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. Kontrole warunków i jakości opieki będą przeprowadzane raz w roku. Prowadzone będą również kontrole sprawdzające liczbę dzieci oraz wywiązywania się z obowiązku obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

👉 Zmieniono kryteria przyjmowania dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Dodatkowe punkty będą przysługiwały nie tylko w sytuacji, gdy rodzeństwo uczęszcza do przedszkola, ale również wtedy, gdy rodzeństwo uczęszcza do szkoły w zespole szkolno-przedszkolnym.

👉 Zmieniono uchwałę w sprawie wymiany nieekologicznych urządzeń grzewczych. Zmienia polega na zwiększeniu o 30 liczby kotłów wymienianych na pompy grzewcze, zamiast na kotły gazowe.

👉 Podjęto uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości w Podłężu na skrzyżowaniu ul. Piaski z drogą krajową (własność osoby fizycznej) na nieruchomość przy ul. Powiśle w Niepołomicach (własność gminy). Pomysł zamiany wywołał długą dyskusję radnych, do obejrzenia w nagraniu z sesji od 2 godz. 35 minuty.

RELACJA Z 51. SESJI RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH

👉 W dniu 6 grudnia 2022 r. odbyła się 51 nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach.

PODJĘTE UCHWAŁY

Radni podjęli m.in. następujące uchwały w sprawie:

👉 Skorygowania pomyłki w uchwale w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

👉 Uchylenia uchwały w sprawie opłaty za posiadania psa. Dotychczas opłata taka wynosiła 10 zł rocznie. Roczne wpływy do budżetu wynosiły około 600 zł.

………………………………………………………………………………………

Relacja jest elementem projektu „Obywatelskie Niepołomice”. Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.