Przejdź do treści

Ekozabawka - rodzinne warsztaty ekologiczne

Na zdjęciu obrady sesji miasta.

W dniu 21.07.2022 r. odbyła się 46. nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach.

Burmistrz Roman Ptak poinformował, że głównym powodem zwołania sesji była konieczność wprowadzenia zmian w budżecie gminy. Zmiany spowodowane były otrzymaniem przez gminę dofinansowania na przebudowę dróg gruntowych oraz koniecznością zapłaty za samochód ratowniczy OSP w Zabierzowie Bocheńskim.

Radna Karolina Marzec przedstawiła zmiany w uchwale budżetowej na 2022 r. Dochody: 217,5 mln zł. Wydatki: 262,8 mln zł. Deficyt: 45,3 mln zł.

Największe zmiany po stronie dochodów:

 • zwiększenie o 163 tys. zł – dotacja na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
 • zwiększenie o 238 tys. zł – wpływy z opłaty planistycznej,
 • zwiększenie o 228 tys. zł – dotacja na pomoc obywatelom Ukrainy,
 • zwiększenie o 210 tys. zł – wpływ z opłaty za wycięcie drzew (kary za brak nasadzeń),
 • zmniejszenie o 5 mln zł kwoty na zadanie STOP SMOG. Zmniejszenie wynika z braku zainteresowania programem, co powoduje opóźnienia w jego realizacji.

Największe zmiany po stronie wydatków:

 • zwiększenie o 382 tys. zł – na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
 • zwiększenie o 129 tys. zł – realizacja programu REGIO-MOB,
 • zwiększenie o 150 tys. zł – plan wydatków w ramach rezerwy ogólnej budżetu,
 • zwiększenie o 113 tys. zł – na adaptację pomieszczeń w dwóch szkołach na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów z Ukrainy (kwota ta zostanie zrefundowana z budżetu państwa),
 • zwiększenie o 815 tys. zł – obsługa długu publicznego, zmiana wynika z rosnących stóp procentowych,
 • zmniejszenie o 880 tys. zł – w wyniku realizacji części projektu Błonia Niepołomickie w roku ubiegłym,
 • zmniejszenie o 5 mln zł – opóźnienia w realizacji programu STOP SMOG.

Podczas sesji podjęte zostały 3 uchwały. Dwie pierwsze dotyczyły zmian w budżecie gminy.

Podjęto również uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabierzowie Bocheńskim. OSP otrzymało dotację w wysokości 0,5 mln zł na dofinansowanie zakupu i wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Udostępnij